Bindu studio d.o.o.,

Studio sprostitve in dobrega počutja

Ulica Eve Lovše 10

2000 Maribor

 

Blanka Erhatič:      

     +386 (0)40 43 03 43

     bindustudiosi@gmail.com

Sporočilo uspešno poslano!

Pomembna opomba
 

Informacije na tej spletni strani so zgolj mnenja in razmišljanja avtorice besedil (Blanka Erhatič) na osnovi znanj, ki sem jih pridobila na lastnih (mednarodnih) izobraževanjih ter s samostojnim raziskovanjem in povzemanjem idej iz uradnih in splošno dostopnih virov (knjige, svetovni splet). Zato se ne morejo obravnavati kot nadomestek za kakršno koli terapijo ali zdravljenje, ki ste ga že deležni po priporočilu svojega zdravnika. Moj namen je le zbrati in posredovati tisočletja stara znanja in informacije splošne narave, jih približati ljudem, ki jih takšne tematike zanimajo in nekaterim bralcem celo pomagajo pri iskanju načinov za boljše splošno počutje in lažje razumevanje življenja. Za lastne odločitve ali ravnanja bralcev, vadečih in tretjih oseb na osnovi teh informacij, kot avtorica povzetih besedil ali inštruktorica v studiu, ne prevzemam nikakršnih odgovornosti (za telesno ali duhovno stanje, izgube, škode, …). Zvočna meditacija in vadba joge ne nadomeščata sodobnega zdravljenja, zato se v primeru kakršnih koli težav, poškodb, bolezni, bolečin, potreb ali želj, o primernosti ukvarjanja (teoretično ali praktično) s temami s te spletne strani, najprej posvetujte s svojim zdravnikom.